Bao đeo tay điện thoại tiện dụng cho các loại Smartphone

1826 lượt

Thành phần:

Chuyên mục: Phụ kiện kỹ thuật số

Bao đeo tay điện thoại tiện dụng có thể sử dụng cho mọi loại smartphone giúp bạn vừa luyện tập thể thao rèn luyện sức khỏe mà vẫn đảm bảo giữ kết nối liên lạc với mọi người.

Thông tin chi tiết

Bao đeo tay điện thoại tiện dụng giúp bạn vừa luyện tập thể thao rèn luyện sức khỏe mà vẫn đảm bảo giữ kết nối liên lạc với mọi người. Sản phẩm vừa giúp giữ điện thoại của bạn luôn cố định, vừa giúp bạn không lo dính mồ hôi như khi để trong người hoặc khi bạn phải cầm điện thoại trên tay thật bất tiện.

Bao đeo tay điện thoại tiện dụng cho các loại Smartphone, 34991, Tố Uyên, Phụ Kiện Nhanh, 22/10/2015 19:53:16
Ẩn